Photogalerie DF: mangold 1 | Garten-de.com

cz
Mangold (Beta vulgaris ssp cicla)
Mangold (Beta vulgaris ssp cicla)
cz
Mangold (Beta vulgaris ssp cicla)
Mangold (Beta vulgaris ssp cicla)
cz
Mangold (Beta vulgaris ssp cicla)
Mangold (Beta vulgaris ssp cicla)
cz
Mangold (Beta vulgaris ssp cicla)
Mangold (Beta vulgaris ssp cicla)
cz
Mangold (Beta vulgaris ssp cicla)
Mangold (Beta vulgaris ssp cicla)
cz
Mangold (Beta vulgaris ssp cicla)
Mangold (Beta vulgaris ssp cicla)
cz
Mangold (Beta vulgaris ssp cicla)
Mangold (Beta vulgaris ssp cicla)
cz
Mangold (Beta vulgaris ssp cicla)
Mangold (Beta vulgaris ssp cicla)
cz
Mangold (Beta vulgaris ssp cicla)
Mangold (Beta vulgaris ssp cicla)
cz
Mangold (Beta vulgaris ssp cicla)
Mangold (Beta vulgaris ssp cicla)
cz
Mangold (Beta vulgaris ssp cicla)
Mangold (Beta vulgaris ssp cicla)
cz
Mangold (Beta vulgaris ssp cicla)
Mangold (Beta vulgaris ssp cicla)
cz
Mangold (Beta vulgaris ssp cicla)
Mangold (Beta vulgaris ssp cicla)
cz
Mangold (Beta vulgaris)
Mangold (Beta vulgaris)
cz
Mangold (Beta vulgaris)
Mangold (Beta vulgaris)
cz
Mangold (Beta vulgaris)
Mangold (Beta vulgaris)
cz
Mangold 'Bright Yellow' (Beta vulgaris ssp cicla)
Mangold 'Bright Yellow' (Beta vulgaris ssp cicla)
cz
Mangold 'Bright Yellow' (Beta vulgaris ssp cicla)
Mangold 'Bright Yellow' (Beta vulgaris ssp cicla)
cz
Mangold 'Bright Yellow' (Beta vulgaris ssp cicla)
Mangold 'Bright Yellow' (Beta vulgaris ssp cicla)
cz
Mangold 'Rhubarb Chard' (Beta vulgaris ssp cicla)
Mangold 'Rhubarb Chard' (Beta vulgaris ssp cicla)
cz
Mangold 'Rhubarb Chard' (Beta vulgaris ssp cicla)
Mangold 'Rhubarb Chard' (Beta vulgaris ssp cicla)
cz
Mangold 'Rhubarb Chard' (Beta vulgaris ssp cicla)
Mangold 'Rhubarb Chard' (Beta vulgaris ssp cicla)
cz
Mangold zahradní zelený druh (Beta vulgaris var cicla)
Mangold zahradní zelený druh (Beta vulgaris var cicla)
cz
Mangold, subsp cicla var flavescens - var (Beta vulgaris)
Mangold, subsp cicla var flavescens - var (Beta vulgaris)