Photogalerie DF: clayi 1 | Garten-de.com

cz
Ibišek Clayův (Hibiscus clayi)
Ibišek Clayův (Hibiscus clayi)
cz
Ibišek Clayův (Hibiscus clayi)
Ibišek Clayův (Hibiscus clayi)
cz
Ibišek Clayův (Hibiscus clayi)
Ibišek Clayův (Hibiscus clayi)
cz
Ibišek Clayův - květ (Hibiscus clayi)
Ibišek Clayův - květ (Hibiscus clayi)
cz
Ibišek Clayův - květ detail (Hibiscus clayi)
Ibišek Clayův - květ detail (Hibiscus clayi)