cz Hana Jirků | (Solanum lycopersicum) Rajče jedlé 'Citrina'
(Solanum lycopersicum) Rajče jedlé 'Citrina'
cz Hana Jirků | (Solanum lycopersicum) Rajče jedlé 'Citrina'
(Solanum lycopersicum) Rajče jedlé 'Citrina'
cz Hana Jirků | (Solanum lycopersicum) Rajče jedlé 'Citrina'
(Solanum lycopersicum) Rajče jedlé 'Citrina'

Garten-Geschäfte: Solanum lycopersicum