sk Ing. Monika Offertálerová | (Rubus idaeus L) Ostružina malinová - v jesennom aspekte
(Rubus idaeus L) Ostružina malinová - v jesennom aspekte