cz Petr Kocna | (Centaurea nigrescens) Chrpa černající
(Centaurea nigrescens) Chrpa černající
cz Marie Fárová | (Centaurea nigrescens subsp ramosa) Chrpa černající
(Centaurea nigrescens subsp ramosa) Chrpa černající
cz Marie Fárová | (Centaurea nigrescens subsp ramosa) Chrpa černající
(Centaurea nigrescens subsp ramosa) Chrpa černající
cz Marie Fárová | (Centaurea nigrescens subsp ramosa) Chrpa černající - květ
(Centaurea nigrescens subsp ramosa) Chrpa černající - květ
cz Marie Fárová | (Centaurea nigrescens) Chrpa černající - listy
(Centaurea nigrescens) Chrpa černající - listy
cz Marie Fárová | (Centaurea nigrescens) Chrpa černající
(Centaurea nigrescens) Chrpa černající
cz Marie Fárová | (Centaurea nigrescens) Chrpa černající - květ
(Centaurea nigrescens) Chrpa černající - květ
cz Marie Fárová | (Centaurea nigrescens) Chrpa černající - květ
(Centaurea nigrescens) Chrpa černající - květ