cz
Pavinec horský (Jasione montana)
Pavinec horský (Jasione montana)
cz
Pavinec horský - květ (Jasione montana)
Pavinec horský - květ (Jasione montana)
cz
Pavinec horský - květ (Jasione montana)
Pavinec horský - květ (Jasione montana)
cz
Pavinec vytrvalý (Jasione laevis)
Pavinec vytrvalý (Jasione laevis)
cz
Pavinec vytrvalý 'Blaulicht' (Jasione laevis)
Pavinec vytrvalý 'Blaulicht' (Jasione laevis)
cz
Pavinec vytrvalý 'Blaulicht' - květ (Jasione laevis)
Pavinec vytrvalý 'Blaulicht' - květ (Jasione laevis)
cz
Pavinec vytrvalý 'Blaulicht' - květ (Jasione laevis)
Pavinec vytrvalý 'Blaulicht' - květ (Jasione laevis)
sk
Pavinič trojlaločný (Parthenocissus tricuspidata)
Pavinič trojlaločný (Parthenocissus tricuspidata)
sk
Pavinič trojlaločný (Parthenocissus tricuspidata)
Pavinič trojlaločný (Parthenocissus tricuspidata)
cz
Pavlovnie (Paulownia tomentosa)
Pavlovnie (Paulownia tomentosa)
cz
Pavlovnie (Paulownia tomentosa)
Pavlovnie (Paulownia tomentosa)
cz
Pavlovnie plstnatá (Paulownia tomentosa)
Pavlovnie plstnatá (Paulownia tomentosa)
cz
Pavlovnie plstnatá (Paulownia tomentosa)
Pavlovnie plstnatá (Paulownia tomentosa)
cz
Pavlovnie plstnatá (Paulownia tomentosa)
Pavlovnie plstnatá (Paulownia tomentosa)
cz
Pavlovnie plstnatá (Paulownia tomentosa)
Pavlovnie plstnatá (Paulownia tomentosa)
cz
Pavlovnie plstnatá (Paulownia tomentosa)
Pavlovnie plstnatá (Paulownia tomentosa)
cz
Pavlovnie plstnatá (Paulownia tomentosa)
Pavlovnie plstnatá (Paulownia tomentosa)
cz
Pavlovnie plstnatá (Paulownia tomentosa)
Pavlovnie plstnatá (Paulownia tomentosa)
cz
Pavlovnie plstnatá (Paulownia tomentosa)
Pavlovnie plstnatá (Paulownia tomentosa)
cz
Pavlovnie plstnatá (Paulownia tomentosa)
Pavlovnie plstnatá (Paulownia tomentosa)
cz
Pavlovnie plstnatá (Paulownia tomentosa)
Pavlovnie plstnatá (Paulownia tomentosa)
cz
Pavlovnie plstnatá - květ (Paulownia tomentosa)
Pavlovnie plstnatá - květ (Paulownia tomentosa)
cz
Pavlovnie plstnatá - květ (Paulownia tomentosa)
Pavlovnie plstnatá - květ (Paulownia tomentosa)
cz
Pavlovnie plstnatá - listy (Paulownia tomentosa)
Pavlovnie plstnatá - listy (Paulownia tomentosa)
cz
Pavlovnie plstnatá - listy (Paulownia tomentosa)
Pavlovnie plstnatá - listy (Paulownia tomentosa)
cz
Pavlovnie plstnatá - plody (Paulownia tomentosa)
Pavlovnie plstnatá - plody (Paulownia tomentosa)
cz
Pavlovnie plstnatá - plody - podzim (Paulownia tomentosa)
Pavlovnie plstnatá - plody - podzim (Paulownia tomentosa)
cz
Pavlovnie plstnatá - sad (Paulownia tomentosa)
Pavlovnie plstnatá - sad (Paulownia tomentosa)
cz
Pavlovnie protáhlá (Paulownia elongata)
Pavlovnie protáhlá (Paulownia elongata)
cz
Pavlovnie protáhlá (Paulownia elongata)
Pavlovnie protáhlá (Paulownia elongata)
cz
Pavlovnie protáhlá (Paulownia elongata)
Pavlovnie protáhlá (Paulownia elongata)
cz
Pavlovnie protáhlá (Paulownia elongata)
Pavlovnie protáhlá (Paulownia elongata)
cz
Pavónie (Pavonia hastata)
Pavónie (Pavonia hastata)
cz
Pavónie (Pavonia sepium)
Pavónie (Pavonia sepium)
cz
Pavónie (Pavonia sepium)
Pavónie (Pavonia sepium)
cz
Pavónie - květ (Pavonia hastata)
Pavónie - květ (Pavonia hastata)
cz
Pavónie - květ (Pavonia hastata)
Pavónie - květ (Pavonia hastata)
cz
Pavonie Gledhillova (Pavonia gledhillii)
Pavonie Gledhillova (Pavonia gledhillii)
cz
Pavonie Gledhillova - květ (Pavonia gledhillii)
Pavonie Gledhillova - květ (Pavonia gledhillii)
cz
Pavonie Gledhillova - květ (Pavonia gledhillii)
Pavonie Gledhillova - květ (Pavonia gledhillii)