cz
Kalina obecná (Viburnum opulus)
Kalina obecná (Viburnum opulus)
cz
Kalina obecná (Viburnum opulus)
Kalina obecná (Viburnum opulus)
cz
Kalina obecná (Viburnum opulus)
Kalina obecná (Viburnum opulus)
cz
Kalina obecná (Viburnum opulus)
Kalina obecná (Viburnum opulus)
cz
Kalina obecná (Viburnum opulus)
Kalina obecná (Viburnum opulus)
cz
Kalina obecná (Viburnum opulus)
Kalina obecná (Viburnum opulus)
cz
Kalina obecná (Viburnum opulus)
Kalina obecná (Viburnum opulus)
cz
Kalina obecná - detail květ (Viburnum opulus)
Kalina obecná - detail květ (Viburnum opulus)
cz
Kalina obecná - květ (Viburnum opulus)
Kalina obecná - květ (Viburnum opulus)
cz
Kalina obecná - kvetoucí (Viburnum opulus)
Kalina obecná - kvetoucí (Viburnum opulus)
cz
Kalina obecná - listy (Viburnum opulus)
Kalina obecná - listy (Viburnum opulus)
cz
Kalina obecná - listy (Viburnum opulus)
Kalina obecná - listy (Viburnum opulus)
cz
Kalina obecná - listy (Viburnum opulus)
Kalina obecná - listy (Viburnum opulus)
cz
Kalina obecná - listy (Viburnum opulus)
Kalina obecná - listy (Viburnum opulus)
cz
Kalina obecná - listy (Viburnum opulus)
Kalina obecná - listy (Viburnum opulus)
cz
Kalina obecná - mladý list (Viburnum opulus)
Kalina obecná - mladý list (Viburnum opulus)
cz
Kalina obecná - plod (Viburnum opulus)
Kalina obecná - plod (Viburnum opulus)
cz
Kalina obecná - plod (Viburnum opulus)
Kalina obecná - plod (Viburnum opulus)
cz
Kalina obecná - plody (Viburnum opulus)
Kalina obecná - plody (Viburnum opulus)
cz
Kalina obecná - plody (Viburnum opulus)
Kalina obecná - plody (Viburnum opulus)
cz
Kalina obecná - plody (Viburnum opulus)
Kalina obecná - plody (Viburnum opulus)
cz
Kalina obecná - před rozkvětem (Viburnum opulus)
Kalina obecná - před rozkvětem (Viburnum opulus)
cz
Kalina obecná - rašení (Viburnum opulus)
Kalina obecná - rašení (Viburnum opulus)
cz
Kalina obecná - rašení (Viburnum opulus)
Kalina obecná - rašení (Viburnum opulus)
cz
Kalina obecná - rašení (Viburnum opulus)
Kalina obecná - rašení (Viburnum opulus)
cz
Kalina obecná - semena (Viburnum opulus)
Kalina obecná - semena (Viburnum opulus)
cz
Kalina obecná 'Roseum' (Viburnum opulus)
Kalina obecná 'Roseum' (Viburnum opulus)
cz
Kalina obecná 'Roseum' - květ (Viburnum opulus)
Kalina obecná 'Roseum' - květ (Viburnum opulus)
cz
Kalina obecná 'Roseum' - květ (Viburnum opulus)
Kalina obecná 'Roseum' - květ (Viburnum opulus)
cz
Kalina obecná 'Roseum' - květ (Viburnum opulus)
Kalina obecná 'Roseum' - květ (Viburnum opulus)
cz
Kalina obecná květ (Viburnum opulus)
Kalina obecná květ (Viburnum opulus)
cz
Kalina obecná Viburnum opulus
Kalina obecná Viburnum opulus
cz
Kalina obecná Viburnum opulus
Kalina obecná Viburnum opulus
cz
Kalina obecná Viburnum opulus - květ
Kalina obecná Viburnum opulus - květ
cz
Kalina obecná, plody v zimě (Viburnum opulus)
Kalina obecná, plody v zimě (Viburnum opulus)
cz
Kalina pražská (Viburnum pragense)
Kalina pražská (Viburnum pragense)
cz
Kalina pražská (Viburnum pragense)
Kalina pražská (Viburnum pragense)
cz
Kalina pražská - květ (Viburnum pragense)
Kalina pražská - květ (Viburnum pragense)
cz
Kalina rozšířená (Viburnum dilatatum)
Kalina rozšířená (Viburnum dilatatum)
cz
Kalina rozšířená (Viburnum dilatatum)
Kalina rozšířená (Viburnum dilatatum)