cz
Dub černý kalifornský (Quercus kelloggii)
Dub černý kalifornský (Quercus kelloggii)
cz
Dub černý kalifornský (Quercus kelloggii)
Dub černý kalifornský (Quercus kelloggii)
cz
Dub černý kalifornský - list (Quercus kelloggii)
Dub černý kalifornský - list (Quercus kelloggii)
cz
Dub černý kalifornský - list (Quercus kelloggii)
Dub černý kalifornský - list (Quercus kelloggii)
cz
Dub černý kalifornský - nezralý plod (Quercus kelloggii)
Dub černý kalifornský - nezralý plod (Quercus kelloggii)
cz
Dub černý kalifornský - nezralý plod (Quercus kelloggii)
Dub černý kalifornský - nezralý plod (Quercus kelloggii)
cz
Dub červený (Quercus rubra)
Dub červený (Quercus rubra)
cz
Dub červený (Quercus rubra)
Dub červený (Quercus rubra)
cz
Dub červený (Quercus rubra)
Dub červený (Quercus rubra)
cz
Dub červený (Quercus rubra)
Dub červený (Quercus rubra)
cz
Dub červený (Quercus rubra)
Dub červený (Quercus rubra)
cz
Dub červený (Quercus rubra)
Dub červený (Quercus rubra)
cz
Dub červený (Quercus rubra)
Dub červený (Quercus rubra)
cz
Dub červený (Quercus rubra)
Dub červený (Quercus rubra)
cz
Dub červený (Quercus rubra)
Dub červený (Quercus rubra)
cz
Dub červený (Quercus rubra)
Dub červený (Quercus rubra)
cz
Dub červený - jarní list (Quercus rubra)
Dub červený - jarní list (Quercus rubra)
cz
Dub červený - jarní zbarvení (Quercus rubra)
Dub červený - jarní zbarvení (Quercus rubra)
cz
Dub červený - list (Quercus rubra)
Dub červený - list (Quercus rubra)
cz
Dub červený - listy (Quercus rubra)
Dub červený - listy (Quercus rubra)
cz
Dub červený - listy (Quercus rubra)
Dub červený - listy (Quercus rubra)
cz
Dub červený - listy (Quercus rubra)
Dub červený - listy (Quercus rubra)
cz
Dub červený - listy (Quercus rubra)
Dub červený - listy (Quercus rubra)
cz
Dub červený - listy (Quercus rubra)
Dub červený - listy (Quercus rubra)
cz
Dub červený - opad listů (Quercus rubra)
Dub červený - opad listů (Quercus rubra)
cz
Dub červený - plod (Quercus rubra)
Dub červený - plod (Quercus rubra)
cz
Dub červený - plody (Quercus rubra)
Dub červený - plody (Quercus rubra)
cz
Dub červený - podzimní barvení (Quercus rubra)
Dub červený - podzimní barvení (Quercus rubra)
cz
Dub červený - podzimní list (Quercus rubra)
Dub červený - podzimní list (Quercus rubra)
cz
Dub červený - podzimní list (Quercus rubra)
Dub červený - podzimní list (Quercus rubra)
cz
Dub červený - podzimní list (Quercus rubra)
Dub červený - podzimní list (Quercus rubra)
cz
Dub červený - podzimní list (Quercus rubra)
Dub červený - podzimní list (Quercus rubra)
cz
Dub červený - podzimní list líc (Quercus rubra)
Dub červený - podzimní list líc (Quercus rubra)
cz
Dub červený - podzimní list rub (Quercus rubra)
Dub červený - podzimní list rub (Quercus rubra)
cz
Dub červený - podzimní zabarvení listů (Quercus rubra)
Dub červený - podzimní zabarvení listů (Quercus rubra)
cz
Dub červený - podzimní zbarvení (Quercus rubra)
Dub červený - podzimní zbarvení (Quercus rubra)
cz
Dub červený - podzimní zbarvení (Quercus rubra)
Dub červený - podzimní zbarvení (Quercus rubra)
cz
Dub červený - podzimní zbarvení (Quercus rubra)
Dub červený - podzimní zbarvení (Quercus rubra)
cz
Dub červený - podzimní zbarvení (Quercus rubra)
Dub červený - podzimní zbarvení (Quercus rubra)
cz
Dub červený - v zimě (Quercus rubra)
Dub červený - v zimě (Quercus rubra)