Weitere Namen, Gruppe: Neuengland-Aster, Rauhblatt-Aster,
Gattung: Aster, Aster
Höhe: 1.50 m
Blütezeit: AugustSeptemberOktober
Blütenfarbe: dunkel rosa
Boden: durchlässiger,
Licht: Sonne
Beschreibung: Staude, Blütenstand Körbchen, in Gruppen, Beetpflanze, auffallende Blüte,

Symphyotrichum novae-angliae 'Andenken an Paul Gerber'

Raublattaster

Pflanze

Symphyotrichum novae-angliae 'Andenken an Paul Gerber'  Raublattaster Pflanze

Symphyotrichum novae-angliae 'Andenken an Paul Gerber'

Raublattaster

Pflanze

Symphyotrichum novae-angliae  'Andenken an Paul Gerber'  Raublattaster Pflanze

Symphyotrichum novae-angliae 'Andenken an Paul Gerber'

Raublattaster

Pflanze

Symphyotrichum novae-angliae   'Andenken an Paul Gerber'  Raublattaster Pflanze

Pflanzen aus Gattung Aster:

Photogalerie DF: Symphyotrichum novae-angliae Andenken an Paul Gerber, Raublattaster, Aster, Aster

cz
Astřička novonaglická (Symphyotrichum novae-angliae)
Astřička novonaglická (Symphyotrichum novae-angliae)

Forum: Symphyotrichum novae-angliae Andenken an Paul Gerber, Raublattaster, Aster, Aster