Picea jezoensis (Siebold & Zucc.) Carrière (Yedo-Fichte)

Englisch: Jezo Spruce
Tschechisch: smrk ajanský
Gattung: Picea, Fichte
Höhe: 50.00 m
Beschreibung: Nadelgeholz, kegelförmig, nadelförmige Blätter,

Picea jezoensis

Yedo-Fichte

Pflanze

Picea jezoensis   Yedo-Fichte Pflanze

Picea jezoensis

Yedo-Fichte

Pflanze

Picea jezoensis   Yedo-Fichte Pflanze

Picea jezoensis

Yedo-Fichte

Zapfen

Picea jezoensis   Yedo-Fichte Zapfen

Picea jezoensis

Yedo-Fichte

Zapfen

Picea jezoensis   Yedo-Fichte Zapfen

Picea jezoensis

Yedo-Fichte

Zapfen

Picea jezoensis   Yedo-Fichte Zapfen

Picea jezoensis

Yedo-Fichte

Zapfen

Picea jezoensis   Yedo-Fichte Zapfen

Picea jezoensis

Yedo-Fichte

Zweige

Picea jezoensis   Yedo-Fichte Zweige

Pflanzen aus Gattung Picea:

Photogalerie DF: Picea jezoensis, Yedo-Fichte, Picea, Fichte

cz
Smrk ajanský - jehlice (Picea jezoensis)
Smrk ajanský - jehlice (Picea jezoensis)
cz
Smrk ajanský - jehlice (Picea jezoensis)
Smrk ajanský - jehlice (Picea jezoensis)

Forum: Picea jezoensis, Yedo-Fichte, Picea, Fichte