Englisch: Hinoki Cypress
Höhe: 15.00 m
Abfallung: winterfeste Pflanze
Boden: feuchter, nahrhafter,
Licht: Halbschatten
Beschreibung: Nadelgeholz, kegelförmig, schuppige Blätter, Solitär,

Chamaecyparis obtusa 'Crippsii'

Scheinzypresse

Pflanze

Chamaecyparis obtusa 'Crippsii' Scheinzypresse Pflanze

Chamaecyparis obtusa 'Crippsii'

Scheinzypresse

Pflanze

Chamaecyparis obtusa 'Crippsii' Scheinzypresse Pflanze

Chamaecyparis obtusa 'Crippsii'

Scheinzypresse

Zweige

Chamaecyparis obtusa  'Crippsii' Scheinzypresse Zweige

Chamaecyparis obtusa 'Crippsii'

Scheinzypresse

Zweige

Chamaecyparis obtusa  'Crippsii' Scheinzypresse Zweige

Chamaecyparis obtusa 'Crippsii'

Scheinzypresse

Nadeln

Chamaecyparis obtusa   'Crippsii' Scheinzypresse Nadeln

Pflanzen aus Gattung Chamaecyparis:

Photogalerie DF: Chamaecyparis obtusa Crippsii, Scheinzypresse, Chamaecyparis, Scheinzypresse

cz
Cypřišek tupolistý (Chamaecyparis obtusa)
Cypřišek tupolistý (Chamaecyparis obtusa)
cz
Cypřišek tupolistý (Chamaecyparis obtusa)
Cypřišek tupolistý (Chamaecyparis obtusa)

Forum: Chamaecyparis obtusa Crippsii, Scheinzypresse, Chamaecyparis, Scheinzypresse